De geschiedenis van de in de dertiger jaren van de twintigste eeuw gebouwde kazematten op de westelijke Maasoever tussen Katwijk en Oeffelt.
Standhouden
74 S
75 G
128 G
76 S
77 S
R.K.Z.
R.K.N .
79 S
78 G
6 Veld
80 G
81 S
82 S
127 G
83 G

Oeffelt

Oeffelt 4 e Compagnie - 2 e Bataljon - 26 ste Regiment Infanterie
Dit Maasvak 1 bestaat uit 14 gevechtsopstellingen bezet door de 4-II-26 R.I. en een detachement Politietroepen van de groep Haps. De bewapening bestaat uit: 5 zware mitrailleurs, 12 lichte mitrailleurs, 1 stuk 6 veld en 2 kanonnen van 5,5 cm. Compagnie Commandant : Reserve 1 e Luitenant G.C.A.M. Moubis. Sectie Commandanten : 1e sectie Reserve 1 e Luitenant L.M. van Gastel. (82 S, 83 G, 127 G). : 2e sectie Vaandrig G. Bouwhuis. (77 S, 79 S, 81 S). : 3e sectie Sergeant J.W.M.M. van den Berg. (74 S, 76 S, 128 G). Sectie Commandant zware mitrailleurs : Vaandrig H.L. Kiers. (75 G, 78 G, 80 G).* Commandant Politietroepen : Sergeant J. Lute (Rivierkazematten Noord en Zuid). Commandant 6 veld : * Het bevel over de kazematten met een zware mitrailleur was ondergebracht bij de tirailleurs commandanten van de sectie waarin deze gelegen was. 78G en 80G bij Vaandrig G. Bouwhuis en 75 bij Sergeant J.W.M.M. van den Berg. Vaandrig H.L. Kiers was aan de Compagniescommandant G.C.A.M. Moubis toegevoegd.
B. = Flankerende betonkazemat G. = Gietstalen Koepelkazemat S. = Stekelvarken R.K. = Rivierkazemat
Kazemat met lichte mitrailleur
Rivierkazemat
Kazemat met zware mitrailleur
6 Veld
Deze 4 e Compagnie is 1 februari 1940 gevormd uit de vroegere dekkingsdetachementen Gennep, Grave en Ravestein. Op 25 januari 1940 werd dekkingsdetachementen Grave en Ravestein ingedeeld bij II-26 R.I., 29 januari 1940 worden de 2 sectiën van III-6 R.I. die bij II-26 R.I. ingedeeld waren weer ter beschikking gesteld aan C.-III-6 R.I. De detachementen politietroepen bij de spoorbruggen Gennep, Mook en Buggenum werden op 27 januari aangevuld tot de sterkte van 2 sergeanten en 20 korporaals, afkomstig van Venlo en Roermond. Van 4-II-26 R.I. zijn gesneuveld : Sergeant A.S. Hendriks : Soldaat M. Roos. : Soldaat K. Verweij. Gewond werden : Sergeant der politietroepen L. Bakker (brug-detachement). : Sergeant Nafbier (brug-detachement). : Soldaat J.W.J. van de Hulsbeek. : Soldaat J. de Ruyter (brug-detachement). : Soldaat J. Samuels. : Soldaat Tak (wacht oostzijde brug). : Soldaat Thomassen (brug-detachement). 1 Maasvak tussen kilometerpaal 153 en 157
Klik op een kazemat symbool op de kaart voor meer informatie