Posthuis Oeffelt

Standhouden
Posthuis Oeffelt
Het Posthuis in Oeffelt
Het detachement politietroepen in Oeffelt bestaat uit 3 sergeants en 23 korporaals. Op 6 november 1935 vraagt de Eerstaanwezend Ingenieur te Nijmegen een bouwvergunning aan voor het bouwen van een houten posthuis voor 3 man bij het pontveer over de Maas bij Oeffelt. Na de bouw werd het posthuis permanent bezet door 3 mannen van het korps politietroepen Haps. Hun taak was Nederland te beveiligen tegen een strategische overval die de mobilisatie zou kunnen verstoren. Hiervoor moesten zij het pontveer laten zinken bij een naderende vijand.
FotoArchiefDienst Cuijk
Politietroepen op de motor voor het posthuis in Oeffelt met op de achtergrond de Sint-Martinus kerk in Gennep. van links naar rechts korporaals Kossen, Menke, v. Leeuwe en Dolman.
Aannemer L.J. Louwers was belast met de bouw van het houten posthuis dat was begroot op 318 euro.
Op 1 oktober 1937 word het proces-Verbaal van overgave en overneming ondertekend door A.L.W.M. Kerkhoff, Lapitein, Eerstaanwezend Ingenieur te Nijmegen en C. Koopman, Majoor, Commandant van de 3e afdeling Politietroepen te Breda. Het posthuis is dan geschikt voor 3 man en word met petroleum verlicht. Voor het terrein moet 3 gulden huur per jaar betaald worden.
Brabants Historisch Informatie Centmum
www.standhouden.nl
Brabants Historisch Informatie Centrum
www.standhouden.nl
De geschiedenis van de in de dertiger jaren van de twintigste eeuw gebouwde kazematten op de westelijke Maasoever tussen Katwijk en Oeffelt.